PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „CanYouHackIt“

 

1) UVODNE NAPOMENE

Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560 (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća Pravila nagradnog natječaja: „CanYouHackIt“ (dalje u tekstu: Natjecanje).
Natjecanje se održava u razdoblju od 27. rujna do 2. studenog 2018. godine u svrhu promocije Organizatora te njegovih proizvoda i usluga.
Pravila Natjecanja bit će objavljena na internetskoj stranici www.hrvatskitelekom.hr, u sklopu Pravnih napomena, Opći uvjeti i pravila.

 

2) PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natjecanju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina (u daljnjem tekstu: Sudionici).

 

3) KAKO SUDJELOVATI U NATJECANJU

Za sudjelovanje u Natjecanju potrebno je na vlastitom Instagram ili Facebook profilu objaviti fotografiju koja temom odgovara na pitanje „Can you hack it?“, pritom koristeći hashtag #canyouhackit. Važno je da objava bude javna, kako bi ju Organizator mogao vidjeti i ocijeniti.
Pobjednike Natjecanja bira stručni žiri sastavljen 3 od radnika Organizatora, a temeljem sljedećeg kriterija: – kreativnost fotografije. Svaki sudionik može sudjelovati s nebrojeno puno fotografija, ali osvojiti samo jednu nagradu.
U slučaju osvajanja nagrade, sudionik će Organizatoru dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, godinu rođenja i kontakt broj, putem platforme na kojoj se održava Natjecanje (npr. privatnom porukom u inbox Facebook profila Hrvatski Telekom). Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi, u protivnom Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika.
Sudjelujući u Natjecanju, Sudionik prihvaća i odobrava da se navedeni podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Natjecanja, a najdulje 30 dana od završetka Natjecanja.

 

4) DODJELA NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni u komentaru ispod Facebook i Instagram posta nagradnog natječaja unutar 7 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradu će dobitnici moći preuzeti na dan održavanja konferencije prema proceduri registracije i preuzimanja karata za konferenciju, opisanima na stranici www.hackit.hr
Natjecatelji s najkreativnijim fotografijama osvajaju po jednu ulaznicu za događanje Hack it Dayz koje se održava 24. i 25. studenog 2018. godine. Fond nagrada iznosi 20 (dvadeset) ulaznica za navedeno događanje. Više informacija o događanju moguće je pronaći na sljedećem linku: https://www.hackit.hr/
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Nije dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrada navedenih u ovim Pravilima.

5) PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natjecanju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natjecanja te ujedno pristaju da se njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, vremenski i teritorijalno neograničeno.

6) POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Natjecanju.

7) RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu

8) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natjecanju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Organizator će osobne podatke: ime i prezime, godinu rođenja i kontakt broj sudionika obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Natjecanja. Podaci će se čuvati 30 dana od završetka Natjecanja, nakon čega će biti izbrisani. Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Natjecanja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

9) MALOLJETNI SUDIONICI U NATJECANJU

Maloljetnici koji imaju pravo sudjelovati u Natjecanju (osobe starije od 16 a mlađe od 18 godina) sudjeluju u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Za sudjelovanje maloljetne osobe suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati (skrbnik).
Prema zakonu, maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

10) PREKID NATJECANJA

Natjecanje se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natjecanja biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora.

11) IZMJENA PRAVILA

Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni putem stranice www.hrvatskitelekom.hr

Contact Us

Hi! If you have any kind of question send us an email we'll get back to you, asap!